Mir Mir Mir (SARAJEVO Collegium Artisticum 14. 08. – 24. 08.2014)

image

SARAJEVO Collegium Artisticum
14. Avgust – 24. August

“Na prostoru gdje prošlost preplavljuje historiju događaji se ocjenjuju sami po sebi, bez racionalne provjere, izvan kontrole povjesnog uma”
(Predrag Matvejević iz teksta “O mojoj melankoliji – Balkanu”).
Učestvuju: Radoš Atanasijević, Edin Vejselović, Ivan Grubanov, Aleksandar Jestrović Jamesdin, Srđan Keča, Marko Lulić, Vladimir Miladinović, Vladimir Nikolić, Marko Timanić, Milica Tomić, Ibro Hasanović, Nemanja Cvijanović

Izložba u Sarajevu je deo šireg projekta Kulturnog centra Beograd (KCB) pod nazivom Put za Evropu – sa Principom ili bez njega koji je zamišljen kao niz izložbi savremene umetnosti čiji se sadržaj i forma menjaju u zavisnosti od konteksta i prostora s obzirom da nije reč o putujućoj izložbi već o nizu » stanica « vizuelnog istraživanja na teme principa, identiteta (ličnog i kolektivnog) , odnosa između političkog i ličnog, između istorije i života u proteklih sto godina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s