Turneja

papa i ja

Bio sam u Zagrebu i izlagao u Klovićevim dvorima, saznao da je to prvi put saradnja dve države na tom nivou u oblasti likovne kulture. Potegla se tu rasprava o jeziku što je i za očekivati kada se intelektualci sastanu, prevodili su naslov izložbe sa srpskohravatskog na hrvatskosrpski  jer je kažu običaj da se naslov izložbe daje na jeziku domaćina. U tekstu koji to obrazlaže saznao sam da špekule i klikeri nisu isto, pretpostavljam da su pikule nešto treće, ali ja sam teo da kažem da sam na izložbu došao pravo s Korčule de sam bio šokiran da me u trgovinama uporno nudili kesema kad je jasno da kesa i vrečica nisu isto. Ne može se reći da su vam jaja  ili službeno testisi u vrečici. Čuvate ih u kesi ,a ako ste skloni maštovitom izražavanju možete ih od milja zvati klikerima, špekulama ili pikulama i tu razlike nema.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s