Ilegalac u 325

Subota 13.12. 2014 od 19 do 21 h u sobi 325, 3 sprat, blok 1F Studentskog Grada

Ilegalac je nastao kao okosnica istomenog događaja iz sobe 325 u bloku 1f Studenjaka, gde  Jamesdin trenutno živi, i sastoji se od dvodelne skulpture (glave i  noge) koje predstavljaju mladog čoveka. Bila je postavljena u policu plakara studentske sobe, na mesto gde su svojevremeno mnogi studenti ,  koji su ostajali bez prava da žive u Studenjaku, ilegalno spavali tokom svog visokoškolskog obrazovanja. slika je izlivena u saradnji sa Petrom Sibinovićem (studentom vajarstva na FLU u Beogradu) i umetnicima Branislavom Nikolićem i Mićom Stajčićem. Događaj je izveden tokom najdinamičnijeg dela godine – studentske raspodele u Gradu i zahvaljujuči podršci njegove uprave.

Za Danas A. Ćuk

This slideshow requires JavaScript.

U dvanaest kvadrata smo stali Radoš, Ivanka, Sebastijan,Moren, Jan, Jozef,Silvija, Dušan, Ivana, Džo, Mark,Mara,Aleksandar, Maida, Nikola,Vađa, Stevan, Ivan, Peđa, Nina,Mića, Ivan, Una, Aleksandrija, Tijana i ja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s